MŠ Donská

Aktuality

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost i dětí v mateřské škole.

Naše mateřská škola tedy přerušuje provoz od 01. března 2021 do 21. března 2021 na všech pracovištích mateřské školy "Lísteček".

Z organizačních a provozních důvodů není mateřská škola schopna zabezpečit provoz školního stravování, tudíž také provoz přerušuje.

Dle Rozhodnutí č. 5/2021/COV19 hejtmana Libereckého kraje

o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - péči pro děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných profesí, bude poskytovat:

MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská - https://www.msmotylek.eu

Ošetřovné: zde najdete bližší informace o ošetřovném:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. "Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení" viz MŠMT.

Školné bude kráceno dle počtu dní přerušení provozu.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Vše na www.listecek.cz > MENU > DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Přeji vám všem za sebe a za celý kolektiv mateřské školy hlavně hodně zdraví, pohody a optimismu. Děkuji vám všem za dosavadní spolupráci, pochopení, důvěru...zkrátka za vše, co na "Lístečku" všichni máme!

Případné dotazy, či si jen tak popovídat- vše ráda na tel.: 733 340 148.

Všechny zdraví Mgr. Dana Keltnerová, ředitelka školy