MŠ Donská

AKTUALITY


12.-16.2. - Smyslová dobrodružství se zimní vílou
Projektový týden zaměřený na rozvoj lidských smyslů.
V tomto týdnu nebudou probíhat žádné pravidelné aktivity.

20.2. - Masopustní karneval