Ceník

měsíční platby pro školní rok 2021/2022

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (platí i pro děti s odkladem školní docházky).

MŠ Východní 270, MŠ Tanvaldská 282, MŠ Poštovní 1122

Školné

840 Kč

Stravné celodenní

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

800 Kč
přesnídávka 9,-
oběd 22,-
svačina 9,-

Stravné polodenní

přesnídávka, oběd, nápoj

620 Kč
přesnídávka 9,-
oběd 22,-

Stravné celodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

900 Kč
přesnídávka 10,-
oběd 25,-
svačina 10,-

Stravné polodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, nápoj

700 Kč
přesnídávka 10,-
oběd 25,-

*/

7-leté děti = děti, které v průběhu školního roku,
tedy od 1.9.2021 do 31.8.2022, dovrší věku 7 let.

MŠ Donská 1835

Školné

840 Kč

Stravné celodenní

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

840 Kč
přesnídávka 9,-
oběd 24,-
svačina 9,-

Stravné polodenní

přesnídávka, oběd, nápoj

660 Kč
přesnídávka 9,-
oběd 24,-

Stravné celodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

880 Kč
přesnídávka 10,-
oběd 24,-
svačina 10,-

Stravné polodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, nápoj

680 Kč
přesnídávka 10,-
oběd 24,-

*/

7-leté děti = děti, které v průběhu školního roku,
tedy od 1.9.2021 do 31.8.2022, dovrší věku 7 let.


Čísla účtů pro platby

MŠ Východní  : 21632461 / 0100

MŠ Tanvaldská : 21536461 / 0100

MŠ Poštovní : 107-553640227 / 0100

MŠ Donská : 115-8061050227 / 0100