Ceník

měsíční platby pro školní rok 2023/2024

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (platí i pro děti s odkladem školní docházky).


MŠ Východní 270, MŠ Tanvaldská 282, MŠ Poštovní 1122

Školné

870 Kč

Stravné celodenní

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

980 Kč
přesnídávka 10,-
oběd 25,-
svačina 10,-
nápoj 4,-

Stravné polodenní

přesnídávka, oběd, nápoj

760 Kč
přesnídávka 10,-
oběd 25,-
nápoj 3,-

Stravné celodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

1080 Kč
přesnídávka 11,-
oběd 28,-
svačina 11,-
nápoj 4,-

Stravné polodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, nápoj

840 Kč
přesnídávka 11,-
oběd 28,-
nápoj 3,-

*/

7-leté děti = děti, které v průběhu školního roku,
tedy od 1.9.2023 do 31.8.2024, dovrší věku 7 let.


MŠ Donská 1835

Školné

870 Kč

Stravné celodenní

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

1100 Kč
přesnídávka 10,-
oběd 31,-
svačina 10,-
nápoj 4,-

Stravné polodenní

přesnídávka, oběd, nápoj

880 Kč
přesnídávka 10,-
oběd 31,-
nápoj 3,-

Stravné celodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

1140 Kč
přesnídávka 11,-
oběd 31,-
svačina 11,-
nápoj 4,-

Stravné polodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, nápoj

900 Kč
přesnídávka 11,-
oběd 31,-
nápoj 3,-

*/

7-leté děti = děti, které v průběhu školního roku,
tedy od 1.9.2023 do 31.8.2024, dovrší věku 7 let.


Čísla účtů pro platby

MŠ Východní  : 21632461 / 0100

MŠ Tanvaldská : 21536461 / 0100

MŠ Poštovní : 107-553640227 / 0100

MŠ Donská : 115-8061050227 / 0100