Ceník

měsíční platby pro školní rok 2019/2020

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (platí i pro děti s odkladem školní docházky).

MŠ Východní 270, MŠ Tanvaldská 282, MŠ Poštovní 1122

Školné

640 Kč

Stravné celodenní

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

760 Kč

Stravné polodenní

přesnídávka, oběd, nápoj

580 Kč

Stravné celodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

800 Kč

Stravné polodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, nápoj

620 Kč

*/

7-leté děti = děti, které v průběhu školního roku, tedy od 1.9.2019 do 31.8.2020, dovrší věku 7 let.

MŠ Donská 1835

Školné

640 Kč

Stravné celodenní

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

800 Kč
přesnídávka 9,-
oběd 22,-
svačina 9,-

Stravné polodenní

přesnídávka, oběd, nápoj

620 Kč
přesnídávka 9,-
oběd 22,-

Stravné celodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, svačina, nápoj

800 Kč
přesnídávka 9,-
oběd 22,-
svačina 9,-

Stravné polodenní 7-leté děti *

přesnídávka, oběd, nápoj

620 Kč
přesnídávka 9,-
oběd 22,-

*/

7-leté děti = děti, které v průběhu školního roku, tedy od 1.9.2019 do 31.8.2020, dovrší věku 7 let.Čísla účtů pro platby

MŠ Východní  : 21632461 / 0100

MŠ Tanvaldská : 21536461 / 0100

MŠ Poštovní : 107-553640227 / 0100

MŠ Donská : 115-8061050227 / 0100