Ceník

měsíční platby platné od 1.9.2018

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (platí i pro děti s odkladem školní docházky).

Školné

580 Kč

Stravné celodenní

svačina, oběd, svačina, nápoj

760 Kč

Stravné polodenní

svačina, oběd, nápoj

580 Kč

Stravné celodenní 7-leté děti *

svačina, oběd, svačina, nápoj

800 Kč

Stravné polodenní 7-leté děti *

svačina, oběd, nápoj

620 Kč

*/

7leté děti = děti, které v průběhu školního roku, tedy od 1.9.2018 do 31.8.2019, dovrší věku 7 let.

Číslo účtu pro platby :

MŠ Východní      21632461 / 0100
MŠ Tanvaldská   21536461 / 0100
MŠ Poštovní       107-553640227 / 0100
MŠ Donská        115-8061050227 / 0100