Zápis k předškolnímu vzdělávání

Pozvánka - nové děti
Schůzky rodičů nově přijatých dětí

Kritéria přijetí
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Směrnice pro přijímání
Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy