Zápis k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí 
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

Směrnice pro přijímání 
Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy