Zápis k předškolnímu vzdělávání

Informace k Zápisu
Informace k Zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijetí 
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Směrnice pro přijímání 
Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy