Formuláře

Verze pro subjekt údajů

Žádost o přístup k osobním údajům

Žádost o výmaz osobních údajů

Žádost o opravu-doplnění osobních údajů

Žádost o přenositelnost

Žádost o omezení zpracování

Námitka proti zpracování osobních údajů

Verze pro zákonného zástupce subjektu údajů

Žádost o přístup k osobním údajům 

Žádost o výmaz osobních údajů

Žádost o opravu-doplnění osobních údajů

Žádost o přenositelnost 

Žádost o omezení zpracování

Námitka proti zpracování osobních údajů