Dokumenty ke stažení

Školní řád
Školní řád platný od 1.9.2022 

Úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2022/2023

Úplata za stravování
Směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování 2022/2023  

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání  určené pro zákonné zástupce dětí

Desatero pro rodiče předškoláků
Přehled základních požadavků na dovednosti dětí předškolního věku  

Výtah ze ŠVP
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2019 do 31.8.2022 

Střednědobý výhled hospodaření
Střednědobý výhled hospodaření 2020/2021

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou