Dokumenty ke stažení

Střednědobý výhled hospodaření
Střednědobý výhled hospodaření 2020/2021

Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2018/2019

Směrnice - úplata za stravování
Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování

Kritéria dodatečného zápisu 2018
Kritéria rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou

Školní řád
Platný školní řád od 1.9.2017

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí