Dokumenty ke stažení

Školní řád
Platný školní řád od 1.9.2017

Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2017/2018

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Směrnice - úplata za stravování
Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou