Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí - dodatečný zápis
Zápis proběhne 24.9. v 8:30-11:00 a 13:00-16:00 hod. v sídle MŠ "Lísteček" Východní 270 v kanceláři ředitelky školy.

Kritéria dodatečného zápisu 2018
Kritéria rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2018/2019

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou

Školní řád
Platný školní řád od 1.9.2017

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Směrnice - úplata za stravování
Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování