Dokumenty ke stažení

Školní řád
Platný školní řád od 1.10.2018 

Střednědobý výhled hospodaření
Střednědobý výhled hospodaření 2020/2021

Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2018/2019

Směrnice - úplata za stravování
Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí