Dokumenty ke stažení

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ
Národní pedagogický institut České republiky

Úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2023/2024

Úplata za stravování
Směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování 2023/2024  

Školní řád
Školní řád platný od 1.9.2022 

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání  určené pro zákonné zástupce dětí

Desatero pro rodiče předškoláků
Přehled základních požadavků na dovednosti dětí předškolního věku  

Výtah ze ŠVP
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2023 do 31.8.2026 

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou