Dokumenty ke stažení

Základní školné v měsíci červenec a srpen 2020
Základní školné v měsíci červenec a srpen 2020 stanovené v souladu se Směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání - dodatek 1
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná v době nouzového stavu 2020 

Úplata za předškolní vzdělávání - dodatek 2
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná v době nouzového stavu 2020

Výtah ze ŠVP
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2019 do 31.8.2022 

Úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2019/2020

Úplata za stravování
Směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování 2019/2020

Školní řád
Platný školní řád od 1.10.2018 

Střednědobý výhled hospodaření
Střednědobý výhled hospodaření 2020/2021

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí