Dokumenty ke stažení

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání  určené pro zákonné zástupce dětí

Desatero pro rodiče předškoláků
Přehled základních požadavků na dovednosti dětí předškolního věku  

Opatření ředitelky školy
Oznámení ředitelky MŠ Lísteček o provozu mateřské školy od 20.11.2020  

Školní řád
Školní řád platný od 1.9.2020

Úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2020/2021

Úplata za stravování
Směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování 2020/2021 

Informace o platbách za školku
Měsíční platby za školku pro školní rok 2020/2021

Informace o platbách za školku DONSKÁ
Měsíční platby za školku Donská pro školní rok 2020/2021 

Výtah ze ŠVP
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2019 do 31.8.2022 

Střednědobý výhled hospodaření
Střednědobý výhled hospodaření 2020/2021

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou