Dokumenty ke stažení

Informace k provozu školy od 1. září 2021
Opatření ředitelky školy k provozu školy od 1.9.2021 pro rodiče

Úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2021/2022

Úplata za stravování
Směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování 2021/2022  

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání  určené pro zákonné zástupce dětí

Desatero pro rodiče předškoláků
Přehled základních požadavků na dovednosti dětí předškolního věku  

Školní řád
Školní řád platný od 1.9.2020

Výtah ze ŠVP
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2019 do 31.8.2022 

Střednědobý výhled hospodaření
Střednědobý výhled hospodaření 2020/2021

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou