Projekty

"Pojďme a podejme si ruce"
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001735

"Ne každá cesta se odehrává za trysku koní, do cíle se dá i dojít"
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015316