Kontaktní údaje


Název školy: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo: Východní 270, 463 11 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou

IČ: 46746480
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Telefon: 482 751 222
Mobil: 603 298 710
E-mail: mslistecek@vratislavice.cz
Adresa internetové stránky: https://www.listecek.cz
ID datové schránky: 4sukt8t
Ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová, tel: 733 340 148
Zástupkyně ředitelky školy: Romana Černá
Vedoucí školní jídelny: Zuzana Jinochová, tel: 603 298 710
Číslo účtu pro platby: 21632461 / 0100
Pověřenec GDPR: Ing. Petr Štětka, tel.: 731 609 403,
email: gdpr@bdo.cz


Název školy: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Adresa odloučeného pracoviště: Tanvaldská 282, Liberec 30, 463 11

IČ: 46746480
Telefon: 739 011 973
E-mail: mslistecek@vratislavice.cz
Adresa internetové stránky: https://www.listecek.cz
Ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová, tel: 733 340 148
Vedoucí zařízení: Denisa Nechanická
Vedoucí školní jídelny: Bc. Vladimíra Nezmarová, tel: 739 011 973
Číslo účtu pro platby: 21536461 / 0100
Pověřenec GDPR: Ing. Petr Štětka, tel.: 731 609 403,
email: gdpr@bdo.cz


Název školy: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Adresa odloučeného pracoviště: Tanvaldská 1122, Liberec 30, 463 11

IČ: 46746480
Telefon: 733 745 993
E-mail: ms.postovni@seznam.cz
Adresa internetové stránky: https://www.listecek.cz
Ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová, tel: 733 340 148
Vedoucí zařízení: Markéta Exnerová Požická
Vedoucí školní jídelny: Bc. Vladimíra Nezmarová, tel: 739 011 973
Číslo účtu pro platby: 107-553640227 / 0100
Pověřenec GDPR: Ing. Petr Štětka, tel.: 731 609 403,
email: gdpr@bdo.cz


Název školy: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa odloučeného pracoviště: Donská 1835, Liberec 30, 463 11

IČ: 46746480
Telefon: 603 456 979
E-mail: romana.cerna@listecek.cz
Adresa internetové stránky: https://www.listecek.cz
Ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová, tel: 733 340 148
Vedoucí zařízení: Romana Černá
Vedoucí školní jídelny: Zuzana Jinochová, tel: 603 298 710
Číslo účtu pro platby: 115-8061050227 / 0100
Pověřenec GDPR: Ing. Petr Štětka, tel.: 731 609 403,
email: gdpr@bdo.cz