Pravidelné aktivity

říjen - květen

STŘEDA

Cvičení v tělocvičně
(žlutý lísteček v sudé týdny, oranžový lísteček v liché týdny)

Klub předškoláka 
(žlutý lísteček v liché týdny, oranžový lísteček v sudé týdny) 


9:00 - 10:00


9:15 - 10:00

ČTVRTEK

Logopedická prevence

(žlutý lísteček v liché týdny, oranžový lísteček v sudé týdny) 


12:00 - 13:30

Dále dle aktuální nabídky nabízíme

Ekologické programy
Zpívání
a mnoho dalšího...