MŠ Tanvaldská

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí "Lístečku",
dovolte mi, abych vás s radostí informovala, že:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost VŠECH dětí v MŠ v kraji Libereckém. Provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ).

Podmínky provozu od  3. 5. 2021

  • Do vyhrazených prostor může s dítětem pouze 1 doprovázející osoba.
  • Do MŠ budou přijímány pouze děti zcela zdravé, bez evidentních příznaků virózy (kašel, teplota, únava, bolest v krku včetně rýmy)!
  • Dodržování hygienických opatření
  • Respektování dalších vnitřních pokynů stanovených ředitelkou školy v závislosti na okamžité situaci.

Doporučujeme i nadále: 

  • ! vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní 
  • ! dodržovat základní hygienická pravidla a nařízení vlády ČR
  • ! nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
  • ! dodržovat pravidla respirační hygieny - tj. při kýchání a kašlání řádně užívat jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál) 
  • Sledujte každodenně zdravotní stav svých dětí a při náznaku nějakých zdravotních změn nejprve volejte pediatra a poté NEPRODLENĚ INFORMUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY / 733 340 148 /

VELMI DŮLEŽITÉ JE DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ HYGIENY A ZEJMÉNA MYTÍ RUKOU !
Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu MŠ.

V Liberci  29. 4. 2021

Za celý Lísteček Mgr. Dana Keltnerová, ředitelka školy