MŠ Poštovní

Horké zprávy

Dodatečný zápis k předškolnímu vzdělávání - MŠ "Lísteček"

Dovolujeme si informovat o dodatečném zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy "Lísteček" a to do stávající budovy v ul. Východní a do nové budovy mateřské školy v ul. Donská.

Zápis proběhne v pondělí 24. 9. 2018 od 8.30 -11.00 a od 13.00 - 16.00 hod v sídle Mateřské školy "Lísteček" Východní 270 v kanceláři ředitelky školy. Žádost o přijetí dítěte bude možné nalézt na adrese www.listecek.cz v oddíle Dokumenty nebo si ji mohou zákonní zástupci po domluvě s ředitelkou MŠ vyzvednout přímo na každém středisku mateřské školy.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce občanský průkaz (průkaz totožnosti), originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Ředitelka mateřské školy vyhodnotí všechny žádosti o přijetí a informuje o přijetí či nepřijetí dítěte dle pořadí a důležitosti kritérií pro přijetí. Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a budou zveřejněna na stránkách mateřské školy.

Upozorňujeme, že nástup takto přijatých dětí předpokládáme od 1. 10. 2018.

Mgr. Keltnerová Dana, ředitelka školy