Kontakty

Název školy: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa: Východní 270, 463 11 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
IČ: 46746480
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Telefon: +420 482 751 222
Mobil: +420 603 298 710
E-mail: zuzana.jinochova@listecek.cz
Adresa internetové stránky: https://www.listecek.cz
ID datové schránky: 4sukt8t
Ředitelka školy: Mgr. Keltnerová Dana, tel: +420 733 340 148, email: mslistecek@vratislavice.cz
Zástupkyně ředitelky školy: Černá Romana
Vedoucí školní jídelny: Jinochová Zuzana, tel: +420 603 298 710
Číslo účtu pro platby: 21632461 / 0100
Pověřenec GDPR: Ing. Bc. Jiří Kubela, tel.: +420 725 980 725, email: gdprposouzeni@outlook.cz
E-mail pro omlouvání dětí: zuzana.jinochova@listecek.cz