MŠ Tanvaldská

Škola se nachází u hlavní silnice Tanvaldská v katastru Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou ve směru z Liberce do Jablonce nad Nisou. Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. V první třídě - Žlutý lísteček jsou děti ve věku od tří let do věku čtyř a půl roku, ve druhé třídě - Oranžový lísteček se vzdělávají děti od čtyř a půl roku do šesti let a děti po odkladu školní docházky. Mladší děti při svých vzdělávacích činnostech využívají prostory v prvním patře a starší děti prostory v přízemí, které také slouží ke scházení, rozcházení dětí a společným činnostem.

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní s možností výdeje jídel pro 50 strávníků.

Okolní krajina nám umožňuje různorodé vycházky ( lesy, pole, rybníky ), kde mají děti možnost přímého pozorování živé i neživé přírody. Na jaře roku 2015 byl ukončen projekt EVVO "Zahrada v přírodním stylu" zaměřený na úpravu stávající zahrady na dětské hřiště a zahradu v přírodním stylu. Na celkové koncepci a realizaci se obrovskou měrou podílel zřizovatel školy a zakázka byla spolufinancována Evropskou unií. Pomocí terénních úprav, přírodních prvků a rostlin tak vznikla soustava drobnějších samostatných prostorů, které umožní dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru - vznikla tak pestrá nabídka pohybových podnětů - Smyslový chodník kolem Amfiteátru - venkovní učebna s ohništěm, Proutěné domečky, Keřový labyrint - bludiště, Zahrádky - pěstování ovoce zeleniny pro vlastní spotřebu, Suchá řeka, Kompost, Ještěrčí loučka.

MOTTO MŠ "Objevujeme svět" s podtitulem "ve školce se bavíme, objevujeme, tvoříme"

Vzdělávací program mateřské školy vychází z "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání".

Naší filozofií je vést děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb. Prvořadým záměrem je postupně se seznamovat s programem Školy podporující zdraví (ŠPZ) a stát se od 01.09.2017 členy sítě ŠPZ pod metodickým vedením ředitelky školy .

Režim dne v mateřské škole:

1. třída - mladší děti

6:30 - 8:00 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí

8:00 - 8:30 ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuální, jazykové chvilky, smyslové hry

8:30 - 8:50 hygiena, svačina

8:50 - 9:15 hry a činnosti se zaměřením na hudební a dramatickou činnost

9:15 - 11:15 pobyt venku - pohybové aktivity s respektováním individuálních možností dětí a přirozený vývoj při hrách na školní zahradě a při procházkách

11:15 - 12:00 převlékání, hygiena, oběd

12:00 - 14:00 hygiena, odpočinek

14:00 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 - 16:30 spontánní hry a činnosti dětí do jejich odchodu, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností, za příznivého počasí využívání školní zahrady

2. třída - starší děti

6:30 - 8:00 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí

8:00 - 8:40 ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuální, jazykové chvilky, smyslové hry

8:30 - 8:50 ranní kruh - popřípadě společná oslava svátků a narozenin dětí

8:50 - 9:15 hygiena, svačina

9:10 - 9:30 hry a činnosti se zaměřením na hudební a dramatickou činnost

9:45 - 11:45 pobyt venku - pohybové aktivity s respektováním individuálních možností dětí a přirozený vývoj při hrách na školní zahradě a při procházkách

11:45 - 12:30 převlékání, hygiena, oběd

12:30 - 13:30 hygiena, odpočinek

13:30 - 14:00 aktivity dle organizačních podmínek MŠ

14:00 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 - 16:30 spontánní hry a činnosti dětí do jejich odchodu, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností, za příznivého počasí využívání školní zahrady

Personální obsazení:

vedoucí zařízení / učitelka Oranžový lísteček: Denisa Nechanická

učitelka Oranžový lísteček: Hana Kurelová

učitelky Žlutý lísteček: Jana Dlouhá, Bc. Dominika Bencová

školnice: Eva Knesplová

vedoucí stravování: Vladimíra Nezmarová

kuchařka: Věra Hlubučková