Kontaktní údaje


Název školy: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo: Východní 270, 463 11 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou

IČ: 46746480
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Telefon: 482 751 222
Mobil: 603 298 710
E-mail: listecek@volny.cz
Adresa internetové stránky: http://www.listecek.cz
ID datové schránky: 4sukt8t
Ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová, tel: 733 340 148
Zástupkyně ředitelky školy: Romana Černá
Vedoucí školní jídelny: Růžena Janíčková, tel: 603 298 710
Číslo účtu pro platby: 21632461 / 0100


Název školy: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Adresa odloučeného pracoviště: Tanvaldská 282, Liberec 30, 463 11

IČ: 46746480
Telefon: 739 011 973
E-mail: materskaskolka@volny.cz
Adresa internetové stránky: http://www.listecek.cz
Ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová, tel: 733 340 148
Vedoucí zařízení: Denisa Nechanická
Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Nezmarová, tel: 739 011 973
Číslo účtu pro platby: 21536461 / 0100 


Název školy: Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Adresa odloučeného pracoviště: Tanvaldská 1122, Liberec 30, 463 11

IČ: 46746480
Telefon: 733 745 993
E-mail: ms.postovni@seznam.cz
Adresa internetové stránky: http://www.listecek.cz
Ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová, tel: 733 340 148
Vedoucí zařízení: Ivana Hrubá
Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Nezmarová, tel: 739 011 973
Číslo účtu pro platby: 107-553640227 / 0100