Ceník

měsíční platby platné od 1.1.2017

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 1 školního roku. 

Dítě, které se ve školním roce 2015/2016 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2016/2017 má odklad povinné školní docházky, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ k 31.8.2016.

Počínaje 1.9.2016 hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb.v platném znění.  

Školné

590 Kč

Stravné celodenní

svačina, oběd, svačina, nápoj

760 Kč

Stravné polodenní

svačina, oběd, nápoj

580 Kč

Stravné celodenní 7-leté děti *

svačina, oběd, svačina, nápoj

800 Kč

Stravné polodenní 7-leté děti *

svačina, oběd, nápoj

620 Kč

*/

7leté děti = děti, které v průběhu školního roku, tedy od 1.9.2016 do 31.8.2017, dovrší věku 7 let.

Čísla účtu plateb a jejich variabilní symboly zůstávají stejná.
Prosím o úpravu trvalých příkazů nejpozději do 20.01.2017. 

Číslo účtu pro platby :

MŠ Lísteček 21632461 / 0100
MŠ Tanvaldská 21536461 / 0100
MŠ Poštovní 107-553640227 / 0100