MŠ Tanvaldská

Škola se nachází u hlavní silnice Tanvaldská v katastru Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou ve směru z Liberce do Jablonce nad Nisou. Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Ve třídě Žlutý lísteček je 23 děti, ve třídě Oranžový lísteček je 27 dětí. Třídy jsou věkově smíšené.

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní s možností výdeje jídel pro 50 strávníků.

Okolní krajina nám umožňuje různorodé vycházky ( lesy, pole, rybníky ), kde mají děti možnost přímého pozorování živé i neživé přírody. Na jaře roku 2015 byl ukončen projekt EVVO "Zahrada v přírodním stylu" zaměřený na úpravu stávající zahrady na dětské hřiště a zahradu v přírodním stylu. Na celkové koncepci a realizaci se obrovskou měrou podílel zřizovatel školy a zakázka byla spolufinancována Evropskou unií. Pomocí terénních úprav, přírodních prvků a rostlin tak vznikla soustava drobnějších samostatných prostorů, které umožní dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru - vznikla tak pestrá nabídka pohybových podnětů - Smyslový chodník kolem Amfiteátru - venkovní učebna s ohništěm, Proutěné domečky, Keřový labyrint - bludiště, Zahrádky - pěstování ovoce zeleniny pro vlastní spotřebu, Suchá řeka, Kompost, Ještěrčí loučka.

MOTTO MŠ: "Ne každá cesta se odehrává za trysku koní ... do cíle se dá i dojít."

Vzdělávací program mateřské školy vychází z "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání".

Naší filozofií je vést děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb.

Režim dne v mateřské škole:

Žlutý lísteček

6:30 - 8:00 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí

8:00 - 8:30 ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuální, jazykové chvilky, smyslové hry

8:30 - 8:50 hygiena, svačina

8:50 - 9:15 hry a činnosti se zaměřením na hudební a dramatickou činnost

9:15 - 11:15 pobyt venku - pohybové aktivity s respektováním individuálních možností dětí a přirozený vývoj při hrách na školní zahradě a při procházkách

11:15 - 12:00 převlékání, hygiena, oběd

12:00 - 14:00 hygiena, odpočinek

14:00 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 - 16:30 spontánní hry a činnosti dětí do jejich odchodu, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností, za příznivého počasí využívání školní zahrady

Oranžový lísteček

6:30 - 8:00 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí

8:00 - 8:40 ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuální, jazykové chvilky, smyslové hry

8:30 - 8:50 ranní kruh - popřípadě společná oslava svátků a narozenin dětí

8:50 - 9:15 hygiena, svačina

9:10 - 9:30 hry a činnosti se zaměřením na hudební a dramatickou činnost

9:45 - 11:45 pobyt venku - pohybové aktivity s respektováním individuálních možností dětí a přirozený vývoj při hrách na školní zahradě a při procházkách

11:45 - 12:30 převlékání, hygiena, oběd

12:30 - 13:30 hygiena, odpočinek

13:30 - 14:00 aktivity dle organizačních podmínek MŠ

14:00 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 - 16:30 spontánní hry a činnosti dětí do jejich odchodu, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností, za příznivého počasí využívání školní zahrady