Aktivity

Pondělí

Společné "Hiphopování"


13:45 - 14:30

Středa

"Tvořivé hrátky" (muzicírování, didaktické a společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti)


12:30 - 13:30

Čtvrtek

Cvičení v tělocvičně

    sudý týden: 1. skupina
    lichý týden: 2. skupina


9:15 - 10:00

Čtvrtek

Logopedická prevence

    sudý týden: Oranžový lísteček
    lichý týden: Žlutý lísteček


12:30 - 14:00

Ekologické výlety + ekologický program

"Putování s Lístečkovou vílou"

Muzicírování
Výtvarné hrátky


- dle aktuální nabídky