MŠ Poštovní

Budova školy se nachází v klidném prostředí "zámeckého parku" v katastru Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou s vlastní menší zahradou vybavenou hracími prvky. Celková kapacita je 25 dětí - věkově smíšená třída ( děti zpravidla od 3 do 6-7 let). Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní s možností výdeje jídel pro 25 strávníků.

MOTTO MŠ: "Ne každá cesta se odehrává za trysku koní ... do cíle se dá i dojít."

Vzdělávací program mateřské školy vychází z "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání".

Naší filozofií je vést děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb.

Režim dne v mateřské škole:

7:00 - 8:00 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí

8:00 - 8:40 ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuální, jazykové chvilky, smyslové hry

8:40 - 9:00 hygiena, svačina

9:00 - 9:40 hry a činnosti se zaměřením na hudební a dramatickou činnost

9:45 - 11:45 pobyt venku - pohybové aktivity s respektováním individuálních možností dětí a přirozený vývoj při hrách na školní zahradě a při procházkách

11:45 - 12:25 převlékání, hygiena, oběd

12:25 - 14:10 hygiena, odpočinek

14:10 - 14:30 hygiena, svačina

14:30 - 16:00 spontánní hry a činnosti dětí do jejich odchodu, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností, za příznivého počasí využívání školní zahrady

Personální obsazení:

vedoucí zařízení: Ivana Hrubá

učitelka: Darja Valentová

školnice: Renata Nováková

vedoucí stravování: Vladimíra Nezmarová

kuchařka: Barbora Koubovská