Dokumenty ke stažení

Stanovení podmínek přijímacího řízení
Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Směrnice - stanovení kritérií přijetí
Směrnice pro stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí do MŠ Lísteček
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Informace pro podávání žádostí 2017
Informace pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Informace mateřských škol
Zápis do mateřských škol a kritéria přijímání pro školní rok 2017/2018

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Školní řád
Platný školní řád od 1.1.2017

Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání
Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platná pro školní rok 2016/2017

Směrnice - úplata za stravování
Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za školní stravování

Zmocnění k odvádění
Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou

Informace o sloučení MŠ Lísteček a MŠ Tanvaldská
Od 01.01.2017 dochází ke sloučení MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30,Tanvaldská 282,příspěvkové organizace s MATEŘSKOU ŠKOLOU "LÍSTEČEK",Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace.