Logopedická prevence nejen pro předškoláky

Mami, tati povídej si se mnou

Tak jako v MŠ, tak i doma společně si sedneme na židličku nebo koberec (dítě s oporou zad) a uvolníme se...

Rodič vypráví - Na kraji louky v malém rybníčku žily žabky Boženka a Žofinka a také starý žabák Jožin, který dohlížel na pořádek v rybníčku. Žabky v rybníčku rády skákaly - hop, hop a hop (děti si mohou také zaskákat jako žabky). Blízko rybníčka byla malá kaluž. Žabky si dáva­ly závody, která u kaluže bude dřív, někdy vyhrála Boženka, někdy Žofinka. Udýchané si sedly na kámen a odpočívaly - vydýchaly se - pomalý nádech nosem (nezvedáme ramena) a pomalý výdech ústy, - nádech a s pomalým výdechem vyslovujeme kváááá jako žabky.
Jednou, když odpočívaly, slyší nad sebou bžžžžž, to letěl malý čmeláček Žulík a volal: bžžžž, blíží se užovka Žaneta. Žabičky honem skočily do kaluže. Ležely tam nehnutě a užovka Žaneta se k nim pomalu blížila - mlsně se olizovala po rtech, - s pootevřenými ústy špulila a roztahovala ústa, - špičkou jazyka při zavřených ústech vytlačovala ve tváři bouli postupně na levé a pravé straně (děti si mohou tuto činnost zkusit).
Ozval se dupot, to běžel ježek Evžen na pomoc žabám. Užovka, jak ho uviděla, hned se odplazila (děti se zkusí plazit jako užovka) a schovala se za kámen. Okolo po cestičce lezla stonožka Anežka a volá: "užovka tu leží, ježek už k ní běží". Ježek uklouzl a spadl do kaluže. Vidí to čmelák Žulík a křičí: "Spadl ježek do louže, kdo mu asi pomůže? Pomůže mu žabák, protože je silák". Přiskákal žabák Jožin a vytáhl ježka z vody (z bažin). Ježek Evžen Jožinovi poděkoval, i žabky byly rády, že je ježek zachránil před užovkou Žofkou.
Jak se všichni radovali, slyší něco bzučet. To k rybníčku letěli kamarádi Žulíka - moucha Bzučilka - bzzzzz bzučela, cvrček Toník volal ccccc, včelka Bláža bzučela bzzzzz (děti mohou zkusit zvuky jaké dělá moucha, včela, cvrček a čmelák). Všichni se radovali, že vše dobře dopadlo a společně si zazpívali písničku "Travička zelená"....
Doma si ji také můžete s rodiči zazpívat a využít netradiční hudební nástroje (vařečky, pokličky) k rytmickému doprovodu písně. Žabky šly trénovat skoky do kaluže:

Kažžabka zatouží
umět skákat do louží.
Žabák žábám ukáže,
že to dávno dokáže.
Žabák žáby naučí,
skákat do všech kaluží.

Děti si mohou nakreslit na papír "kaluže" (kruhy) a zakreslit oblouky "skoků" žabek z jedné kaluže do druhé. (Říkadlo si děti mohou zopakovat při kresbě "skoků žabek").

1/ Hra : Kde žijí zvířátka? Např. žížala, žába, žirafa, ježek, užovka, želva

2/ Hra s předměty : Polož knihu na židli, dej knihu pod židli, vedle židle, před židli

3/ Říkej co se s čím dělá : Čím krájíme? Čím střiháme? Na čem lyžujeme? Na čem sedíme? Čím žehlíme?

4 / Hádanka:
Kuňká v tůni za mokra (Žába)
Repetilky v rákosí, celý večer klábosí - kvá, kvá, kvá. (Žáby)